Cursuri de formare profesională gratuite pentru someri

[20/04/2016]


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj, în baza Planului de formare profesională aprobat de ANOFM, în anul 2016 va  organiza  cursuri de re/calificare  în 11  meserii. Numărul şomerilor care vor beneficia în mod gratuit de aceste programe este de 388. Astfel, în funcţie de forma de pregătire  vor fi organizate:
- 13 cursuri de re/calificare în meseriile de agent securitate(2), bucătar(1), frizer coafor manichiurist pedichiurist(4), electrician electronist auto(1), lucrător în comerţ(2),instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze(1), ospătar(chelner)vânzător în unităţi de alimentaţie (1) şi patiser(1);
- 3 cursuri de iniţiere, în domeniul competenţelor informatice(2) şi unul de comunicare în limba engleză ;
- 2 cursuri de specializare de inspector referent/resurse umane.

Şomerii aflaţi în evidenţa A.J.O.F.M. Sălaj  se pot înscrie în această perioadă pentru a participa la cursuri de formare profesională în mod gratuit.Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii.
Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Reamintim că, şomer este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimularii ocupării forţei de muncă, în vigoare (500 lei);
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar găsi un loc de muncă.

Şomer înregistrat este persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile menţionate anterior şi care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în evidenţa agenţiei în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare, consiliere, medierea muncii, formare profesională, etc, se pot prezenta la sediul A.J.O.F.M. Sălaj, din str. Tudor Vladimiresc nr.8, bloc P40 parter cu următoarele documente:
a) actul de identitate;
b) actele de studii şi de calificare;
c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
d) adeverinţa medicală din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.
e) adeverinţă de la Administraţia financiară din care să rezulte că persoana nu realizează venituri, sau dacă are venituri din activităţi autorizate potrivit legii, media veniturilor realizate în ultimele 12 luni să fie mai mică decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare (500 lei/lună);

Majoritatea cursurilor se vor organiza prin CRFPA Cluj şi CRFPA Mureş, instituţii cu care s-au semnat protocoale de colaborare.           

Pentru mai multe informaţii persoanele interesate se pot adresa compartimentului  formare profesională din cadrul AJOFM Sălaj, sau la  tel:0260612463.

 

Director  Executiv

Ioan Ionel Mureşan


Trimite unui prieten: e-mail: numele dvs:
 
|  harta  |  linkuri utile  |  termeni si conditii  |  confidentialitate  |  contact  |  memoreaza pagina  |  ajutor  |  alte linkuri  |