Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin subventionarea locurilor de muncă

[28/03/2016]


COMUNICAT DE PRESĂ

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin subvenţionarea locurilor de muncă, din Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

Din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,  pot fi subvenţionate cheltuielile cu forţa de muncă provenită din rândul şomerilor pentru  următoarele categorii de persoane:

1. Şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau  şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale - angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri aparţinând acestor categorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 18 luni.
Nu beneficiază de această subvenţie angajatorii care în ultimii 2 ani au avut raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din acestă categorie.

2. Persoane cu handicap - angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în munca persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel putin 2 ani, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni,  pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
Nu beneficiază de această subvenţie angajatorii care în ultimii 2 ani au avut raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din această categorie.

3. Şomeri care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, daca nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată partială – angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri din categoria menţionată anterior, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare.
Nu beneficiază de această subvenţie angajatorii care în ultimii 2 ani au avut  raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din acestă categorie.

Angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă,din motive imputabile lor, anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenţie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

De asemenea, pentru stimularea încadrării în muncă a şomerilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se acordă facilităţi  fiscale angajatorilor care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel putin 6 luni de la data angajării, constând în reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.

Reducerea  contribuţiei se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni şi constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat, în condiţiile menţionate anterior, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

Subvenţiile solicitate de angajatori în condiţiile enumerate mai sus, se pot  acorda numai în condiţiile încadrării în cheltuielile bugetare.

 

Director executiv,

Mureşan Ioan Ionel


Trimite unui prieten: e-mail: numele dvs:
 
|  harta  |  linkuri utile  |  termeni si conditii  |  confidentialitate  |  contact  |  memoreaza pagina  |  ajutor  |  alte linkuri  |