Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor prin subventionarea locurilor de muncă

[12/04/2016]


COMUNICAT DE PRESĂ

 Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor prin subvenţionarea locurilor de muncă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj

  

Reamintim angajatorilor că, în conformitate cu prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor.

Astfel, angajatorii care încadrează cu contract de muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

  • sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de artă şi meserii;
  • sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
  • sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai formelor de învăţământ menţionate, din rândul persoanelor cu handicap, primesc lunar, sumele  aferente pe o perioadă de 18 luni.

Angajatorii care încadrează absolvenţi, în condiţiile menţionate anterior, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.

Angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă,din motive imputabile lor, anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenţie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Menţionăm că, angajatorii care au beneficiat de aceste măsuri de stimulare a încadrării în muncă, pot beneficia, dupa îndeplinirea obligaţiilor privind menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 18 luni, de un ajutor financiar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Ajutorul financiar se acordă, la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani şi este egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii.

Subvenţiile solicitate de angajatori în condiţiile enumerate mai sus, se pot  acorda numai în condiţiile încadrării în cheltuielile bugetare.     

 

Ioan Ionel Mureşan

 

Director executiv

 


Trimite unui prieten: e-mail: numele dvs:
 
|  harta  |  linkuri utile  |  termeni si conditii  |  confidentialitate  |  contact  |  memoreaza pagina  |  ajutor  |  alte linkuri  |